Disclaimer

Om de leesbaarheid te bevorderen is de tekst in de mannelijke vorm geschreven. Overal waar hij, zijn of hem staat, kunt u ook zij of haar lezen.

Als wij het over ‘de cliënt’ hebben bedoelen wij het kind en de ouder(s). Als wij het over ‘het kind’ hebben bedoelen wij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

 

Onze volledige naam luidt Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht. Maar liever houden wij het eenvoudig en noemen onszelf Bureau Jeugdzorg. Overal waar Bureau Jeugdzorg staat bedoelen wij Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht.

 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

© Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, 2014